Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus iniciatyva  balandžio 14 d. organizuotas susitikimas su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viceministru Pauliumi Astrausku, patarėja Jolanta Ašmoniene ir kitais ministerijos atstovais, Seimo Kaimo reikalų komiteto nariu Jonu Gudausku ir VĮ Žemės ūkio duomenų centro atstovais. Nuotolinis sutikimas organizuotas atsižvelgiant į labai sudėtingą ir iš esmės pasikeitusį žemės ūkio naudmenų deklaravimą ir skirtas aptarti aktualius klausimus, susijusius su artėjančiu šių naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimu.

Pristatymo metu svečiai kalbėjo apie nepalankių ūkininkauti vietovių deklaravimą, pristatė geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartus ir jiems keliamus reikalavimus. Susitikimo dalyviams plačiau paaiškinti paramos sąlygų bendrieji principai, nurodyta, jog paramos sąlygos taikomos pareiškėjams, siekiantiems gauti bazines tiesiogines, perskirstomąsias išmokas, išmokas jauniesiems  ūkininkams, ekologinių sistemų išmokas ir dalyvaujantiems įgyvendinant strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones. Taip pat aptartos tiesioginių išmokų paramos schemos, kalbėta apie 2023–2027 m. susietąją pajamų paramą už ūkinius gyvūnus ir pienines karves bei kitus aktualius klausimus.

Susitikimo dalyviai domėjosi ekologinės sistemos gyvūnų gerove, prašė, kad detaliai su pavyzdžiais būtų paaiškinta apie šią galvijams taikomą sistemą, pateikė klausimų apie žaliąjį pūdymą, prašė paaiškinti tam tikrus tiesioginių išmokų administravimo taisyklių punktus.

Į susitikimą pakviesti atvykti arba prisijungti nuotoliniu būdu seniūnijų žemės ūkio specialistai, rajono ūkininkai, jame taip pat dalyvavo Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė ir Žemės ūkio specialistas Vydas Stasytis.

Tikimasi, jog šio susitikimo dėka bus sklandžiau organizuojamas paraiškų pateikimas ir priėmimas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija