Balandžio 19 dieną gausiai į  mokslo metų užbaigimo šventę Šilalės kultūros centre susirinkusius Trečiojo amžiaus universiteto klausytojus sveikino Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir išrinktasis meras (mero patarėjas) Tadas Bartkus.

Sveikindamas Trečiojo amžiaus universiteto klausytojus, meras sakė džiaugiąsis, kad žmonės jau brandžiame amžiuje gali pajusti šiuolaikinio gyvenimo pulsą, su bendraminčiais ne tik bendrauti tarpusavyje, bet ir kartu vykti į edukacines išvykas, klausytis paskaitų įdomiomis ir aktualiomis temomis.

Išrinktasis meras T. Bartkus, sveikindamas su mokslo metų užbaigimo švente, linkėjo Trečiojo amžiaus universitetui gyvuoti ilgai, kad ir jis pats ateityje galėtų tapti šio universiteto klausytoju.

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, sveikindama universiteto absolventus, sakė, kad jei nebūtų klausytojų, nebūtų ir universiteto. Ragino rudenį į prasidėsiančius naujuosius mokslo metus atsivesti savo kaimynus, draugus.

Trečiojo amžiaus universiteto absolventus su mokslo metų užbaigimu sveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, savivaldybės tarybos narė Raimundė Gečienė. Renginyje dalyvavo savivaldybės tarybos narys Dainius Bergelis.

Trečiojo amžiaus universiteto veikla susijusi su senjorų aktyvia veikla, organizuojamomis paskaitomis, seminarais, mokymais, kursais, kelionėmis, susitikimais su dėstytojais, gydytojais, meno, visuomenės veikėjais, pedagogais, kitais specialistais.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė