Nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. gegužės 5 d. renkamos paraiškos nacionalinei pagalbai gauti. Pieno gamintojas, pavėlavęs pateikti paraišką nacionalinei pagalbai gauti dėl išskirtinių aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure), gali ją pateikti iki 2023 m. birželio 5 d. imtinai, pridėdamas vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Paraiškos, pateiktos po galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Pagalba teikiama pieno gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 d.;
  2. jeigu vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių natūralaus žalio pieno supirkimo kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą;
  3. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2023 m. kovo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;
  4. kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
  5. pateikė paraiškas nacionalinei pagalbai gauti.

Dėl paraiškų pateikimo prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrių arba seniūniją.

Dagiau informacijos galite kreiptis į Virginiją Bukauskienę, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėją, mob. 868528837.

Pagalbos pieno gamintojams taisyklės

 Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja
Virginija Bukauskienė