Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 25 punktu, šių metų balandžio 26 d. vyks perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas.

Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimas ir informavimas perspėjimo sistemos patikrinimo metu privalo būti vykdomas departamento direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-230 patvirtinta tvarka.

Šio patikrinimo metu nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, taip pat gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija