Balandžio 13 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 62-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Dainius Bergelis ir Petras Dargis), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimti 47 sprendimai.

Iš pareigų atleisti administracijos direktorius ir jo pavaduotojas

Posėdžio metu taryba nusprendė atleisti Gedeminą Sungailą iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus pareigų ir Virginijų Kvederį iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, pasibaigus Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui nuo 2023 m. balandžio 27 d.

Pritarta 2022 m. veiklos ataskaitoms

Taryba pritarė šioms 2022 m. veiklos ataskaitoms:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitai;
 • Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitai;

Posėdžio metu pritarta šioms švietimo įstaigų 2022 m. veiklos ataskaitoms:

 • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai.

Tarybos nariai taip pat pritarė Savivaldybės valdomų įmonių 2022 m. veiklos ataskaitoms:

 • uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai;
 • uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Sprendimai dėl finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir įstaigos veiklų ataskaitų

Taryba patvirtino šių viešųjų įstaigų 2022 m. metininių finansinių ataskaitų rinkinius ir pritarė šių įstaigų veiklos ataskaitoms:

 • Kvėdarnos ambulatorijos;
 • Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro;
 • Šilalės rajono ligoninės;
 • Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro;
 • Laukuvos ambulatorijos.

Suderintos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės

Posėdžio metu suderintos šių viešųjų įstaigų sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės:

 • Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro;
 • Šilalės rajono ligoninės;
 • Kvėdarnos ambulatorijos;
 • Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro;
 • Laukuvos ambulatorijos.

Sprendimai, susiję su projektais

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pradėti vykdyti prieigų prie turizmo objektų projektavimo paslaugų  pirkimą:

 • Kabančio tilto per Jūros upę Pajūrio rekreacinėje zonoje, Pajūrio mstl. įrengimo;
 • Kelio asfalto dangos įrengimo (Kvėdarnos sen. Kvėdarnos mstl. Piliakalnio g. (kelias Skv-14).

Pritarta Šilalės rajono socialinių paslaugų namų dalyvavimui projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“. Įgyvendinant šį projektą, bus siekiama nusimatyti, kad ne mažiau kaip 80 proc. Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų būtų užtikrinta globa (rūpyba) šeimos aplinkoje ir kiekvienais metais šis skaičius būtų didinamas, taip pat bus siekiama didinti budinčių globotojų skaičių, vykdyti švietėjišką veiklą, užtikrinti būtinus vaikų poreikius globos (rūpybos) metu, teikti būtiną pagalbą globėjams (rūpintojams).

Taip pat pritarta Šilalės rajono socialinių paslaugų namų dalyvavimui projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai (KOPA)“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Įgyvendinant projektą, bus vykdomos tokios numatytos veiklos kaip individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje, savitarpio pagalbos grupės, socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams, tėvystės mokymai ir kt.

Taryba pritarė Šilalės suaugusiųjų mokyklos dalyvavimui projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamame iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų, skirtų spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas, moterų ir mergaičių įgalinimo, nelegalaus darbo ir prekybos žmonėmis mažinimo, sociokultūrinio ir pilietinio orientavimo, bendrų veiklų su vietos bendruomene, lietuvių kalbos mokymo, kurių finansavimas bus skirtas iš Europos Sąjungos fondų  lėšų.

Kiti sprendimai

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Taip pat patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų planas.

Tarybos nariai patvirtino Maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams dydžių sąrašą.

Posėdžio metu nuspręsta perimti Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybėn  ir  teikti   įregistruoti   Šilalės  rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  nekilnojamuosius daiktus – kitų inžinerinių statinių paskirties statinius: kai kuriuos takus, esančius Žemaitės gatvėje, Šilalės mieste ir perimti Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybėn  ir  teikti   įregistruoti   Šilalės  rajono savivaldybės nuosavybės teisę į kai kuriuos  nekilnojamuosius daiktus: gatvės atšakas, kelius, privažiavimo kelius į sodybas, nuvažiavimo kelius, esančius Šilalės rajone.

Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija