Informuojame apie Upynos tvenkinio infrastruktūros Šilalės r. sav., Upynos sen., Upyna, Dariaus ir Girėno g. 22 pritaikymo žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams supaprastintos statybos projekto projektinius pasiūlymus:

Statinio adresas: Šilalės r. sav., Upynos sen., Upyna, Dariaus ir Girėno g. 22

Kadastro Nr.: 8770/0005:334 Upynos k.v.

Žemės paskirtis – Kita.

Naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingi statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Mantė Jankauskienė, tel.: +370 611 43441, el. p.: architekte@namucentras.lt;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Šilalės rajono savivaldybės administracija į.k.188773720; J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023-04-20 V. Kudirkos g. 7, Šilalė, darbo dienomis nuo 10.00 iki 12:00 val. (iš anksto susitarus), tel.: +370 61143441, el. p.: architekte@namucentras.lt ir Šilalės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui registruotais laiškais, elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 20 d. 14:00 val. Upynos seniūnijos patalpose, adresu Šilalės r. sav., Upyna, Dariaus ir Girėno g. 2.

VAIZDINĖ INFORMACIJA

Projektiniai pasiūlymai