Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) skelbia  nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atranką į Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba).

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.  T1-201 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai, pagal kuriuos bus organizuojama NVO tarybos veikla. NVO tarybos kadencijos trukmė – dveji metai.

Kviečiame nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas registracijos anketą dėl atstovo delegavimo į NVO tarybą Savivaldybės administracijai pateikti iki 2023 m. kovo 16 d. 16.00 val. el . p. administratorius@silale.lt.  Viena nevyriausybinė organizacija ar viena bendruomeninė organizacija gali siūlyti tik vieną atstovą.

 Jei siūlomų atstovų bus daugiau, nei kvotų NVO taryboje, susirinkimo, kurį organizuoja Savivaldybės administracija, metu reikalingas atstovų skaičius bus išrenkamas balsų dauguma.

Informaciją teikia Savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Pundinienė, tel. (8 449) 45 335, el. p. vaida.pundiniene@silale.lt

NVO atstovų registracijos anketa

 

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Pundinienė