2023 m. Programos prioritetai ir remiamos sritys:

  1. Vykdyti viešosios tvarkos, žmonių saugumo užtikrinimą Šilalės rajono savivaldybės

teritorijoje.

  1. Stiprinti policijos ir visuomenės bendradarbiavimą.
  2. Krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimas.

Programa bus finansuojama pagal šias priemones:

  1. Viešosios tvarkos Prevencinių programų rengimas ir įgyvendinimas

bendradarbiaujant su policija (03.02.01.01.).

  1. Saugios kaimynystės iniciatyvų rėmimas (03.02.01.02.).
  2. Krizių valdymo ir Civilinės saugos būklės gerinimas, perspėjimo sirenomis sistemos

plėtra Šilalės mieste, 1 vnt. elektroninės sirenos įrengimas bei įjungimas į perspėjimo sirenomis sistemą (03.01.01.02.).

  1. Viešųjų, nusikaltimams, pažeidimams palankių vietų stebėjimo vaizdo kameromis

sistemos įdiegimas, Pastovios (24/7) Paslaugos suteikimas Savivaldybei dėl Stebėjimo vaizdo kameromis potencialiai pavojingose vietose, Šilalės mieste, įrengiant 10 stebėjimo vietų bei sumontuojant vaizdo stebėjimo kameras, atitinkančias nacionalinio saugumo reikalavimus ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos, Šilų k. įrengiant 1 stebėjimo vietą su vaizdo staebėjimo kameromis, atitinkančiomis nacionalinio saugumo reikalavimus (03.02.01.03).

Paraiškas programos finansinei paramai gauti gali teikti įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veikla yra leistina programos nuostatuose.

Norintys dalyvauti programos paraiškų atrankoje iki 2023 m. balandžio 7 d., 14 val. pateikia tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką.

Paraiškas prašome pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė 108 kab., iki 2023 m. balandžio 7 d., 14 valandos. Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programą, konkurso paraiškos formą galima rasti paspaudus čia arba kreiptis į Savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą Mindaugą Mikutavičių, 320 kab., tel. (8 449) 46852, mob. tel. +370 605 75270, el. p. mindaugas.mikutavicius@silale.lt.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija