2023 m. kovo 8–9 dienomis Kauno mieste vyko Jaunimo reikalų koordinatorių susitikimas, kurį organizavo Jaunimo reikalų agentūra. Susitikimo tikslas – aptarti šių metų svarbiausius einamuosius klausimus, aktualius jaunimo politikai ir jos įgyvendinimui.

Visų šalies savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai susitikimo metu aptarė jaunimo politikoje vykstančius procesus, buvo išsakytos problemos, ieškomi jų sprendimo būdai. Koordinatoriai pasikeitė patirtimi, numatomomis perspektyvomis ir aptarė planuojamus darbus jaunimo politikos srityje. Apžvelgiant į jaunimo politikoje vykstančius procesus, daug dėmesio buvo skirta gerosios patirties pasidalinimui, aptarti Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos klausimai ir 2023 m. planuojamos užduotys.

Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė