Žemės ūkio ministerija, siekdama iš esmės spręsti problemas, kurias dėl smarkiai kritusių pieno supirkimo kainų patiria pieno gamintojai, parengė ir visuomenei derinti pateikė Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (vadinamojo Pieno įstatymo) pakeitimo projektą.

Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, įstatymo pakeitimais norima apginti pieno gamintojus, kooperatyvų narius ūkininkus – stiprinti jų derybines galias – ir turėti aiškias bei skaidrias priedų, priemokų sudarymo sąlygas.

„Teikiame viešajam svarstymui įstatymo projektą, kuriame numatomi svarbūs ir svarūs pokyčiai, sustiprinsiantys pieno gamintojų derybines galias“, – teigia ministras K. Navickas.

Kas keistųsi?
Naujasis Pieno įstatymas panaikintų pieno grupes, priedams ir priemokoms siūlomos lubos, o žalio pieno pardavėjai galėtų sudaryti derybines grupes dėl žalio pieno pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų su kiekvienu pirkėju.

Ministerija siekia, kad priedai ir priemokos už perkamą pieną negalėtų sudaryti daugiau kaip 20 proc. žalio pieno pirkimo kainos. Iki šiol priedai sudaro didžiąją dalį superkamo pieno kainos. Priedų skyrimo tvarka turėtų būti skelbiama viešai.

Visos taikomos priedų ir priemokų rūšys ir jų dydžiai turi būti įtraukti į pieno pirkimo ir pardavimo sutartį ir yra laikomi žalio pieno pirkimo–pardavimo sutarties esmine sąlyga.

Siūloma, kad žalio pieno pardavėjai galės sudaryti žalio pieno pardavėjų grupes deryboms dėl žalio pieno pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų su kiekvienu pirkėju. Derantis sutartų sąlygų taikymas būtų privalomas visose žalio pieno pirkimo ir pardavimo sutartyse, sudarytose su tuo pieno pirkėju. Žalio pieno pardavėjų grupių sudarymo ir jų veiklos tvarką (pieno pardavėjų atstovavimo principus ir kitas sąlygas) nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

Įstatymo projekte nelieka pieno gamintojų skirstymo į atskiras grupes, kaip yra dabar (tokių grupių yra 10).

Taip pat  numatoma, kad perkant pieną iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kai pienas pristatomas tiesiogiai į pieno perdirbimo įmonę, žalio pieno pirkimo kaina būtų ne mažesnė negu pieno kaina, kai žalias pienas paimamas tiesiogiai iš ūkio specializuoto pieno šaldytuvo.

Žalio pieno pirkimo – pardavimo sutartis turi būti rašytinė ir ji turi būti pasirašoma prieš pradedant pieno tiekimą. Sutartyje turi būti nurodyta už pristatytą pieną mokama kaina, kuri gali būti fiksuota arba kintanti, priklausomai nuo įvairių žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytų rodiklių. Jie gali apimti rinkos rodiklius, gamybos sąnaudas, indeksus ir galutinės pieno kainos apskaičiavimo metodus. Rodikliai, pagal kuriuos apskaičiuojama kaina, turi būti objektyvūs, patikrinami, suprantami, gauti iš viešų ir prieinamų šaltinių, kurie taip pat turi būti nurodyti sutartyje.

Siekiama padidinti baudų už įstatymo pažeidimus dydžius – nustatyti iki 1 proc. baudą nuo įsigytos ar parduotos žalio pieno vertės per metus.

Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projektas pateiktas derinti su visuomene Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).