Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS) – tai patikimas ir skaidrus įrankis, skirtas reguliariai ir sistemingai nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti žemės dangą bei žemės ūkio veiklas deklaruotuose paramai gauti tinkamuose plotuose visoje Lietuvos teritorijoje, remiantis palydoviniais duomenimis. ALNSIS informaciją pareiškėjai jau nuo liepos 10 d. galės matyti NMA informaciniame portale (Portalas).
ALNSIS – naujas laukų stebėsenos įrankis, kurį nuo 2023 m. privaloma naudoti visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuva yra viena iš ES šalių, inicijavusių laukų stebėsenos sistemos taikymą naudojantis kosmose esančiais ES programos „Copernicus“ palydovais.
2022 m. ALNSIS testavimo metu buvo tikrinami auginami pasėliai, pūdymo įdirbimo faktas, ar pievos nušienautos – iš viso patikrinti 2,9 mln. ha deklaruoti plotai. Remiantis gautais rezultatais tik 1 proc. deklaruotų plotų neatitiko reikalavimų. Visi plotai patikrinti nuotoliniu būdu, o į vietą buvo vykstama tik išskirtiniais atvejais, pvz., tikrinant galimus mulčiavimo atvejus – taip buvo sutaupytas 1 mln. Eur NMA išlaidų, skirtų fizinei kontrolei, ir ūkininkams buvo papildomai išmokėti 2 mln. Eur, užkirtus kelią nesąžiningiems pareiškėjams gauti išmokas.
Taigi ALNSIS nauda yra akivaizdi: ūkininkai nevarginami ir negaišinami patikromis vietoje, aiškiai matomi imituojantys ūkininkavimą ūkininkai, jie yra identifikuojami, todėl išmokos pasiekia tik tikruosius ūkininkus, o ūkininkų informavimas apie dar neįvykdytus įsipareigojimus yra puikus sankcijų prevencijos pavyzdys.
Duomenų pateikimo dažnumas
Nuo liepos 10 d. ALNSIS rezultatai bus matomi NMA Portale ir atnaujinami kas 10 dienų. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į reikiamą laiko tarpą palydoviniams duomenims apdoroti, Portale bus rodomi prieš 10 dienų užfiksuoti rezultatai.
Nuo rugpjūčio 10 d. pareiškėjai bus individualiai informuojami apie ALNSIS nustatytus neatitikimus.
Taigi pareiškėjai jau iki reikalavimų įvykdymo termino pabaigos galės matyti informaciją apie dar neįvykdytus įsipareigojimus pagal paramos priemones ir atlikti veiksmus, kuriuos reikia atlikti. Taip tikriesiems ūkininkams suteikiama galimybė pasitaisyti, o imituojančius ūkininkavimą siekiama atgrasyti nuo kėsinimosi neteisėtai gauti paramą.
Nuo rugsėjo 10 d. Portale bus pradedami rodyti raudonos spalvos laukai, kurių vertinimas bus atliekamas vadovaujantis taisyklių reikalavimais. Atkreiptinas dėmesys, jog rezultatai gali kisti atlikus papildomus duomenų sutikrinimus.
ALNSIS įsipareigojimų dėl paramos už plotus stebėjimo reikšmės
Šiais metais Portale bus rodomi šie stebėjimo rezultatai: ploto tinkamumas paramai, žemės ūkio augalų auginimas, deklaruotas pasėlis, šienavimas (ganymas), pievos suarimas ir pūdymo įdirbimas. Deklaruotiems stebimiems laukams bus suteikiama žalia, geltona, oranžinė arba raudona spalva.
Žalia spalva deklaruotame lauke rodo, jog įsipareigojimas yra įvykdytas. Geltona spalva nurodo, jog įsipareigojimas yra stebimas. Oranžinė spalva nurodo, jog įsipareigojimas yra neįvykdytas artėjant termino pabaigai, o raudona – įsipareigojimas neįvykdytas po termino pabaigos. Ūkininkai turėtų vadovautis Portale pateikiamais nurodymais ir, esant poreikiui, atsiųsti nuotrauką apie atliktą veiklą per „NMA agro“ programėlę, o neturint galimybės naudotis programėle galima informuoti el. paštu alnsis@nma.lt ar oficialiu raštu.
Po tinkamos nuotraukos pateikimo, papildomai peržiūrėjus palydovinius vaizdus, ALNSIS duomenys bus koreguojami – geltona, oranžinė arba raudona spalva pažymėti laukai taps žalios spalvos. Taip pareiškėjams yra suteikta galimybė pasitaisyti, o NMA sumažina pažeidimų skaičių visos šalies mastu.
Pažymėtina, jog, nepateikus nuotraukų laiku ir atlikus papildomus duomenų sutikrinimus, jeigu bus nustatyta, kad reikalavimas neįvykdytas, parama už lauką nebus mokama.
Naudinga informacija
Išsamią informaciją ir atsakymus į kylančius klausimus dėl Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos galite rasti DUK skiltyje.
Kviečiame susipažinti su ALNSIS lankstinuku čia.
Informaciją apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialioje programėlei skirtoje skiltyje www.nmaagro.lt.
NMA informacija