Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies, 1, 3 punktais savivaldybių administracijos pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant gyvūnų gerovės ir apsaugos programas, informuoja ir skatina visuomenę globoti gyvūnus, išskyrus laukinius; organizuoja bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veiklą, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams.

Atsižvelgiant į tai Šilalės rajono savivaldybės administracija įvykdžiusi viešuosius pirkimus yra nupirkusi paslaugą dėl beglobių, bešeimininkių, bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo. Paslaugų teikimo sutartis pasirašyta su VšĮ „Būk mano draugas“, Klaipėdos raj., Sendvario sen., Kaukėnų k., Glaudėnų g. 9, telefono numeris: 86 614 36617 el. paštas bukmanodraugas@inbox.lt. Daugiau informacijos apie paslaugų tiekėją galima rasti https://bukmanodraugas.lt/.

Paslaugų teikimo sutartis sudaryta dvylikai mėnesių, paslaugų kaina – 9548,11 eurų. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje beglobių, bešeimininkių, bepriežiūrių gyvūnų gaudymo gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos, utilizavimo, gyvūnų kastravimo, sterilizavimo ir kitas techninėje specifikacijoje aprašytas paslaugas.

Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas gyvūnų laikytojai privalo: nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga; užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui; vykdyti kontroliuojančių institucijų pareigūnų nurodymus gyvūnų gerovės ir apsaugos srityje; nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų ir kitų įstatyme numatytų nuostatų. Taip pat pažymime, kad  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.61 straipsnis numato, kad Asmuo, sulaikęs bepriežiūrį ar priklydusį naminį gyvūną, privalo tuojau pranešti apie tai gyvūno savininkui ir grąžinti jam gyvūną arba, jei jam nežinomas gyvūno savininkas ar jo adresas, per tris dienas pranešti apie gyvūno sulaikymą policijai ar savivaldybės institucijai.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius