61-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kovo 30 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 61-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 tarybos nariai (nedalyvavo Petras Dargis, Romualdas Titovas, Rimantas Rimkus), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimti 34 sprendimai.

Pritarta Administracijos direktoriaus ataskaitai

Taryba pritarė Administracijos direktoriaus ataskaitai, kurioje pateikta informacija apie pagrindinių administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą bei Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą ir tam skirtų lėšų panaudojimą.

Sprendimų pakeitimai ir sprendimai, pripažinti netekę galios

Posėdžio metu tarybos nariai pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams.

Taryba pripažino netekusiu galios:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“.

Patvirtintas reglamentas, programos, sąrašai, aprašai ir planai

Tarybos nariai patvirtino Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuris atitinka naujai priimto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas.

Taip pat patvirtinti:

 • Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2021–2030 metams;
 • Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašas;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programa;
 • Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašas;
 • Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metų sąrašas.

Sprendimai, susiję su projektais

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai teikti paraiškas paramai gauti pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą:

 • Gatvių apšvietimas Šilalės r. sav. ir Tikocino mieste. Partneris Tikocino valsčius, kuris yra šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Balstogės apskrityje;
 • Kempingas Paršežerio pakrantėje Šilalės r. sav. ir Tikocino valsčiuje. Partneris Tikocino valsčius, kuris yra šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Balstogės apskrityje;
 • Gaisrinės pastato statyba Šilalės r. sav. ir Tikocino valsčiuje. Partneris Tikocino valsčius, kuris yra šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Balstogės apskrityje.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai kartu su Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba, Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrine tarnyba ir Grudeko valsčiumi (Lenkija) teikti paraišką paramai gauti pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą – pasiruošti miškų gaisrų gesinimui Šilalės r. sav., Raseinių r. sav., Tauragės r. sav. ir Grudeko valsčiuje.

Pritarta VšĮ Šilalės rajono ligoninės paraiškos teikimui paramai gauti pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą:

 • Bendri veiksmai, stiprinant Šilalės ir Seinų ligoninių klinikinio vaizdo gavimo pajėgumus. Partneris – Lenkijos Respublikos Seinų visuomenės sveikatos priežiūros centras;
 • Pažangios diagnostinės ekosistemos tarpvalstybinėms bendruomenėms. Partneris – Lenkijos Respublikos Seinų visuomenės sveikatos priežiūros centras.

Pritarta Tenenių bendruomenės rengiamam projektui dėl viešosios erdvės, esančios Tenenių mstl., Tenenių sen., Šilalės r., sutvarkymo.

Taip pat pritarta dėl dalyvavimo projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“. Numatyta, kad bus vykdomas šioje pasirinktoje modelio įgyvendinimo teritorijoje pagal II prioritetą – Pagėgių sav., Tauragės r. sav., ir Šilalės r. sav.  Šioje teritorijoje išbandomas tik savivaldybės lygmens pavėžėjimas šioje teritorijoje gyvenantiems asmenims dėl šioje teritorijoje esančių ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, kuris gali būti išbandomas ne visa apimtimi (pvz., pasirenkant teikti pavėžėjimo paslaugas tik dėl hemodializės paslaugų ir grįžimo iš skubiosios medicinos pagalbos skyrių, priėmimo skyrių), kas leis tobulinti paslaugų organizavimą ir teikimą.

Sprendimai dėl projektavimo darbų

 Taryba pavedė UAB „Šilalės vandenys“ direktoriui vykdyti vandens gerinimo įrenginių Didkiemyje ir Nevočiuose projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbus.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pirkti Dvaro Kaimo gatvės, esančios Šilalės mieste, rekonstravimo, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų taką, projekto parengimo paslaugą.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai 2 kambarių, 46,90 kv. m naudingo ploto butą/patalpą–butą su rūsiu už 48000,00 Eur.

Nurašyti pripažinti netinkamais (negalimais) naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, esantys Eitvydaičių g. 9, Laukuvos mstl., Laukuvos sen., Šilalės r.:

 • pastatas – malkinė, pažymėtas plane 2I1/ž, unikalus Nr. 8790-0003-9020, užstatytas plotas 33,00 kv. m, įsigijimo vertė – 813,91 Eur, likutinė vertė (2023-02-28) – 0,00 Eur;
 • pastatas – lauko tualetas, pažymėtas plane v, unikalus Nr. 4400-5951-9198, užstatytas plotas 1,69 kv. m, įsigijimo vertė – 20,63 Eur, likutinė vertė (2023-02-28) – 0,00 Eur;

Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų mobiliojo ryšio bazinės stoties įrengimui Šilalės

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomo pastato – kultūros namų (unikalus Nr. 8799-4000-3011), esančio J. Basanavičiaus g. 12, Šilalėje, 12 kv. m ploto stogo dalį. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 10,00 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Taip pat nuspręsta perimti Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybėn  ir  teikti   įregistruoti   Šilalės  rajono savivaldybės nuosavybės teisę į kai kuriuos nekilnojamuosius daiktus: kelius, kaimo kelius, nuvažiavimo ir privažiavimo kelius, nuvažiavimo kelius į sodybas, smiltynę, takus ir aikšteles, esančius Šilalės rajone.

Sutikta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn fizinių asmenų nuosavybės teise valdomą, dovanojamą nekilnojamąjį turtą – 0,0444 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškojoje sen., Struikų k., Erelių g. 34, naudojimo būdas – mėgėjų sodų žemės sklypai.

Nuspręsta perduoti Obelyno bendruomenės centrui 10 metų pagal panaudos sutartį bendruomenės įstatuose numatytai veiklai (socialinės, aplinkosaugos, švietimo, kultūros, sporto srityje) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 33,49 kv. m ploto patalpą, pažymėtą indeksu 1-40, su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis, pastate, esančiame adresu: Šilalės r. sav., Upynos sen., Naujojo Obelyno k., Mokyklos g. 1.

Nuspręsta perduoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį   turtą – „Renault“  gaisrų gesinimo automobilį su įranga, kurio valstybinis Nr. MNK 438, pagaminimo metai – 2023, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.  Įsigijimo vertė – 222 270,82 Eur, likutinė vertė – 222 270,82 Eur (2023-03-31).

Kiti sprendimai

Nustatytas Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius 2023–2024 mokslo metais.

Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo gatvėms suteikti pavadinimai: Sodų gatvė, Liepų gatvė, Paupio gatvė, Žibučių gatvė, Aguonų gatvė.

Posėdžio metu tarybos nariai patvirtino  Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą ir pavedė šiai tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

Nustatytas Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų maksimalus dydis socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti – 0,5 bazinės socialinės išmokos dydis per mėnesį už kiekvieną socialinėje reabilitacijoje praėjusį mėnesį faktiškai dalyvavusį asmenį, neviršijant socialinių paslaugų įstaigos vietų socialinei reabilitacijai teikti skaičiaus.

 

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija