Parama teikiama:
Teritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui, kurio pobūdis:
  • investicijos į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai);
  • investicijos į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą;
  • ekonominės veiklos vykdymas.
Tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui pasirengti (techninė parama) ir tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti.
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 1 604 411 Eur paramos lėšų.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.
NMA informacija