Vasario 10 d. Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) vyko Savivaldybės valdomų bendrovių praėjusių metų finansinių ataskaitų ir veiklos rodiklių aptarimas. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, jo pavaduotojas Virginijus Kvederys, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė ir vyresnioji specialistė Aušra Liaudaitytė, uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės autobusų parkas“, „Šilalės šilumos tinklai“, „Gedmina“, „Šilalės vandenys“ ir Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai.

Pasitarimo metu bendrovių vadovai pateikė praėjusių metų finansines ataskaitas, duomenis ir paaiškinimus, kokios priežastys nulėmė pajamų ir išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

UAB „Šilalės vandenys“ praėjusiais metais gavo 1386 tūkst. eurų pajamų, kai tuo tarpu 2021 m. per tą patį laikotarpį – 1162 tūkst. eurų. Lyginant su 2021 m., pernai 324 tūkst. eurų išaugo bendrovės išlaidos ir jos 2022 m. siekė 1485 tūkst. eurų. Praėjusiais metais bendrovė dirbo nuostolingai (99 tūkst. eurų nuostolis), kai tuo tarpu 2021 m. nors ir nedidelis, tačiau bendrovės pelnas buvo 1 tūkst. eurų. Kaip teigė bendrovės atstovai, nuostolingą veiklą lėmė daugiau kaip dvigubai išaugusios elektros sąnaudos, kurios pernai padidėjo net 237 tūkst. Eur, taip pat padidėjęs darbo užmokestis ir kuro kainos. Ataskaitos pristatymo metu UAB „Šilalės vandenys“ direktorius informavo, jog pernai baigtas įgyvendinti gyvenamųjų namų prie vandens ir nuotekų tinklų prijungimo Kaltinėnuose projektas, pabaigtos įrengti vandens gerinimo stotys Stungaičiuose ir Žadeikiuose.

Padidėjo ir UAB „Šilalės šilumos tinklai“ praėjusių metų pajamos, kurios siekė  1744 tūkst. eurų. Užpernai bendrovės pajamos buvo 1281 tūkst. eurų. Kur kas didesnės praėjusių metų išlaidos, siekiančios 1865 tūkst. eurų, tai 576 tūkst. eurų daugiau nei 2021 m. Lyginant su 2021 m. bendrovė dirbo kur kas nuostolingiau. 2021 m. bendrovės nuostolis siekė 7 tūkst. eurų, kai tuo tarpu 2022 m. – 121 tūkst. eurų. Šios bendrovės padidėjusius nuostolius iš esmės lėmė ženkliai išaugusios kuro kainos, kurių sąnaudos išaugo 521 tūkst. Eur ir elektros kainų padidėjimas. Kalbėdami apie ateities planus UAB „Šilalės vandenys“ atstovai nurodė, jog turi parengtus projektus saulės kolektorių statybai, tačiau laukia, kol bus paskelbti Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimai teikti paraiškas saulės elektrinių paramai gauti.

UAB „Šilalės autobusų parkas“ lyginant su 2021 m. padidėjo tiek pajamos, tiek išlaidos. 2021 m. bendrovės pajamos siekė 377 tūkst. eurų, o pernai – 679 tūkst. eurų, 2021 m. išlaidos – 370 tūkst. eurų, o 2022 m. – 672 tūkst. eurų. Šiek tiek padidėjo praėjusių metų pelnas, siekęs 7 tūkst. Eur, kai užpernai jis siekė 6,3 tūkst. Eur. Bendrovės atstovai pasidžiaugė, jog po sunkaus koronaviruso laikotarpio bendrovės veikla tampa pelninga. Kartu su savivaldybės vadovais jie diskutavo apie naują regioninį maršrutą Šilalė–Tauragė–Šilalė, kuriuo per sausio mėnesį keliavo net 599 gyventojai, kalbėta apie galimus elektrinių autobusų maršrutus. Taip pat aptarta problema dėl sumažėjusių tarpmiestinių autobusų maršrutų krypčių iš Šilalės rajono.

UAB „Gedmina“ 2022 m. pajamos buvo 16 tūkst. Eur mažesnės nei užpernai. Pernai jos siekė 260,7 tūkst. Eur, o 2021 m. – 277,1 tūkst. Eur. Didesnės ir praėjusių metu išlaidos, siekusios 254 tūkst. eurų, kai 2021 m. jos siekė 245 tūkst. eurų. Nepaisant to, jog lyginant 2021 m. ir 2022 m. rodiklius, 2021 m. pelnas buvo ženkliai didesnis ir siekė 32,1 tūkst. eurų, praėjusius metus bendrovė taip pat baigė pelningai  su 5,8 tūkst. eurų pelnu. Kaip informavo UAB „Gedmina“ atstovas, bendrovės pajamos sumažėjo dėl mažesnio salių nuomos skaičiaus, o išlaidos padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio dydžio ir didesnių komunalinių išlaidų. Bendrovė pernai atliko kosmetinius remontus kai kuriose turimose patalpose, šiemet turi planų įsigyti modernesnę transporto priemonę, skirtą kūnams pervežti.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai pateikė duomenis apie vietinės rinkliavos eigą per 2022 m. ir faktines komunalinių atliekų sutvarkymo sąnaudas. Per 2021 m. bendrovė surinko 4 562 tonas komunalinių atliekų, pernai 4 392 tonas, t. y. 170 tonų mažiau. Sumažėjo ir bioskaidžių atliekų kiekis. Pernai surinkta 441 tona, o užpernai 487 tonos. Pernai 163 tonomis mažesnis ir stambiagabaritinių atliekų kiekis (2021 m. – 179 tonos, 2022 m. – 16 tonų).

 

Pasitarimo metu kartu su bendrovių atstovais taip pat aptartos planuojamos veiklos gerinimo ir tobulinimo perspektyvos, kiti aktualūs klausimai.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija