Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia Savivaldybės jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti veiklos projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo.

Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklos projektų dalinio rėmimo finansavimui gauti paraiškas gali teikti:

  • Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, įregistruotos VĮ Registrų centre;
  • Savivaldybės teritorijoje veikiančių nacionalinių jaunimo organizacijų struktūriniai padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet sudarę sutartį (Programos 2 priedas) su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu juridiniu asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą.

Vertinant paraiškas, prioritetas bus teikiamas projektams, kurie sprendžia rajono jaunimo (ypač mažiau galimybių turinčio jaunimo) problemas, didina jaunimo laisvalaikio užimtumą, skatina jaunų žmonių aktyvumą, pilietiškumą, verslumą, sveiką gyvenseną, sudaro sąlygas jaunimo saviraiškai, turi išliekamąją vertę.

Būtina pateikti:

  • vieną paraiškos egzempliorių, pasirašytą organizacijos vadovo ir projekto vadovo arba kuratoriaus, patvirtintą organizacijos antspaudu, jeigu organizacija tokį turi;
  • paraišką teikiančios organizacijos nuostatų arba įstatų ir registracijos pažymėjimo kopijas;
  • jei Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektų dalinio rėmimo priemonei paraišką teikia neformali jaunimo grupė, ji privalo pateikti bendradarbiavimo sutartį (2 priedas) tarp neformalios jaunimo grupės ir finansavimo sutartį pasirašysiančios organizacijos bei pasirašančios organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją.

Paraiška turi būti tvarkinga, puslapiai sunumeruoti.

Paraiškų laukiame iki š. m. kovo 28 d. 17.00 val., Šilalės rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab., arba el. paštu info@silale.lt

Išsamesnės informacijos teiraukitės Vaidos Janulevičienės, jaunimo reikalų koordinatorės, 312 kab., tel. (8 449) 45348, el. p. vaida.januleviciene@silale.lt, mob. tel. 8 67493478.

Paraiškos forma ir Plėtros programos bendradarbiavimo sutartis

 

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Guoda Juškaitė