In Memoriam
Romas Kazys Dargis 1943-12-13–2023-02-06

              Romas Kazys Dargis gimė 1943 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos rajone Judrėnų kaime,. Baigęs Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą neakivaizdiniu būdu studijavo Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose.

Nuo 1965 m. dirbo meno vadovu Šilutės rajono Švėkšnos kultūros namuose. Ilgą laiką dirbo chorvedžiu Klaipėdos, Plungės, Šilalės rajonų kultūros namuose bei muzikos mokytoju minėtų rajonų ugdymo įstaigose.

Už nuopelnus kultūrai Respublikinės dainų šventės organizacinis komitetas 1970 m. ir 1975 m. R. K. Dargį apdovanojo Kultūros ministerijos Garbės raštu ir Padėkos raštu už nuopelnus rengiant dainų šventes.

Nuo 1981 m. R. K. Dargis, dirbdamas Šilalės rajoniniuose kultūros namuose, vadovavo moterų ansambliui ir chorui. 1982 m. Respublikinio chorų konkurso „Dainuoja darbo Lietuva“ zoniniame ture šis choras pelnė III-iąją  vietą.

Rajoninėje dainų šventėje 1983 m. buvo paskirtas vyriausiuoju dirigentu, o 1985 m. R. K. Dargio vadovaujamas moterų choras dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje.

Respublikinėje moksleivių dainų šventėje 1987 m. R. K. Dargis buvo vyr. dirigentas ir apdovanotas dainų šventės organizacinio komiteto Garbės raštu.

Nuo 1990 m. paskirtas Šilalės rajoninių kultūros namų direktoriumi. Šiose pareigose dirbo iki 1996 m. Vėliau dirbo muzikos mokytoju  Požerės, Iždonų pagrindinėse mokyklose, Upynos Stasio Girėno mokykloje, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje.

Už puikų mokinių parengimą respublikiniams konkursams R. K. Dargis apdovanotas Garbės raštais.

Nuoširdžiu darbu R. K. Dargis paliko ryškų pėdsaką rajono ir šalies kultūriniame gyvenime.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Atsisveikinimas su a. a. Romu Kaziu Dargiu vasario 7 d. nuo 13.00 val., Šilalės laidojimo namuose.