Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, skelbiame viešinimui Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą.

Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija