Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) praneša, kad nuo 2023 m. sausio 18 d. užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, išduodami skaitmeniniai leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – skaitmeninis leidimas laikinai gyventi).

Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi suteikia teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtina suteiktą laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje. Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi išduodamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 10 punktą. Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, ir kurie:

 1. kaip karo pabėgėliai turi plastikinę leidimo laikinai gyventi kortelę, galiojančią iki 2023 m. kovo 4 d., ir pateikia prašymą dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo laikinosios apsaugos pagrindu; arba
 2. anksčiau neturėjo išduoto leidimo laikinai gyventi (plastikinės kortelės) kaip karo pabėgėliai.

Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga ir išduotos plastikinės leidimo laikinai gyventi kortelės, galiojančios iki 2024 m. kovo 4 d., neturi jų pasikeisti į skaitmeninius leidimus laikinai gyventi. Užsieniečiams, kuriems nėra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje (nėra karo pabėgėliai) ir kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi kitais pagrindais, ir toliau bus išduodamos plastikinės leidimo laikinai gyventi kortelės.

Įstatymo 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, Migracijos departamentas išduoda leidimus laikinai gyventi arba šio Įstatymo 92 straipsnio 1 dalyje nurodytame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatytomis sąlygomis – skaitmeninį dokumentą, suteikiantį užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantį suteiktą laikinąją apsaugą, kurio išdavimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 2.1 papunktį užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, išduodamas skaitmeninis dokumentas, suteikiantis teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis suteiktą laikinąją apsaugą. Skaitmeninio leidimo laikinai gyventi forma ir išdavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-799 „Dėl Skaitmeninio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi išduodamas PDF formatu ir išsiunčiamas į užsieniečio asmeninę paskyrą Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje (MIGRIS). Užsienietis gali atsispausdinti skaitmeninį leidimą laikinai gyventi arba išsisaugoti jį išmaniajame įrenginyje. Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi išduodamas lietuvių ir anglų kalbomis.

Skaitmeniniame leidime laikinai gyventi nurodoma:

 1. vardas (-ai), pavardė (-ės);
 2. gimimo data;
 3. gimimo vieta;
 4. veido atvaizdas;
 5. asmens kodas Lietuvos Respublikoje;
 6. pilietybė;
 7. lytis;
 8. skaitmeninio leidimo laikinai gyventi išdavimo data* ir vieta;
 9. data, iki kurios galioja skaitmeninis leidimas laikinai gyventi;
 10. skaitmeninio leidimo laikinai gyventi numeris;
 11. leidimo rūšis (leidimas laikinai gyventi);
 12. išdavimo pagrindas (nurodytas lauke „Pastabos“);
 13. QR kodas su jame užšifruota skaitmeninio leidimo laikinai gyventi informacija.

* Skaitmeninis leidimas laikinai gyventi pradeda galioti nuo jame nurodytos išdavimo datos.

Skaitmeninio leidimo laikinai gyventi duomenų teisingumą ir leidimo galiojimą galima patikrinti Migracijos departamento interneto svetainėje www.migracija.lt/e-leidimas (lietuvių kalba) arba www.migracija.lt/e-permit (anglų kalba):

 1. interneto svetainėje nuskenuojamas QR kodas;
 2. naršyklės lange naudotojui pateikiami skaitmeninio leidimo QR kodo duomenys su galiojimo būsena:
  • išdavusi šalis (Lietuva);
  • dokumento numeris;
  • vardas (-ai);
  • pavardė (-ės);
  • gimimo data;
  • asmens kodas;
  • pilietybė;
  • lytis;
  • išdavimo data (skaitmeninis leidimas laikinai gyventi pradeda galioti nuo jame nurodytos išdavimo datos);
  • data, iki kurios galioja dokumentas;
  • Skaitmeninio leidimo laikinai gyventi galiojimo būsena:
   • „Dokumentas galioja“ (žaliame fone) – jeigu skaitmeninis leidimas laikinai gyventi galioja;
   • „Dokumentas negalioja“ (raudoname fone) – jeigu skaitmeninis leidimas laikinai gyventi negalioja;
   • „Dokumentas dar negalioja“ (raudoname fone) – jeigu skaitmeninis leidimas laikinai gyventi dar neįsigaliojo.

Jeigu nesėkmingai dekoduotas QR kodas – naršyklės lange naudotojui pateikiamas pranešimas „Barkodas nerastas“.

Migracijos departamentas taip pat parengė vaizdinę skaitmeninio leidimo laikinai gyventi tikrinimo instrukciją, kurią galite rasti Migracijos departamento YouTube kanale https://youtu.be/WaZajiTXX0o.

Siekdami užtikrinti sklandų paslaugų teikimą karo pabėgėliams, maloniai prašome informacija apie skaitmeninį leidimą laikinai gyventi pasidalinti su pavaldžiomis įstaigomis ir suinteresuotais asmenimis.

Pavyzdys