Siekiant paskatinti energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą Lietuvos kaimo vietovėse Lietuvos socialinių mokslų centro  Ekonomikos ir kaimo reikalų vystymo institutas atlieka tyrimą, kurio metu bus identifikuotos pagrindinės  šią plėtrą ribojančios priežastys. Tai bus pagrindas parinkti racionalius alternatyvios energetikos plėtros modelius skirtingiems Lietuvos žemės ūkio sektoriams.  Atsižvelgiant į gautus rezultatus, bus formuluojami siūlymai dėl galimų naujų  paramos priemonių kūrimo ir/arba esamų modifikavimo. Apklausa vykdoma 2023 m. sausio 15 d. – vasario 28 d.

Atsakyti į anketos klausimus užtrunka apie 20 min.

Klausimynas yra internete (nuoroda: https://anketa.ekvi.lt/ ).

Asmuo kontaktams: vyr. mokslo darbuotojas dr. Tomas Balažentis, tel. 861241432, el. paštas tomas.balazentis@ekvi.lt