Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas ir informuoja, kad nuo vasario 15 d. pradės tikrinti, kaip jie vykdomi.
Nuo vasario 15 d. bus tikrinama, kaip ūkininkai laikosi žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų įsipareigojimų pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Ražienų laukai per žiemą“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūralioje ir pusiau natūraliose pievose“ bei „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“.
Įsipareigojimai pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“
Pareiškėjai ir paramos gavėjai, vykdantys veiklas pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, iki kovo 1 d. įsipareigojo išlaikyti pasėlius, ražienas.
Ūkininkai, vykdantys veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ ūkininkai įsipareigojo nupjautų javų laukų neaparti iki kovo 1 d., iki ražienų aparimo nenaudoti augalų apsaugos produktų, organinių ir mineralinių trąšų ir srutų po derliaus nuėmimo, taip pat nekalkinti ir neskusti ražienų. Taip pat ūkininkai įsipareigojo nuėmę derlių sutvarkyti šiaudus, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba susmulkinti ir paskleisti juos dirvos paviršiuje.
Vykdantys įsipareigojimus pagal veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, pasėtus tarpinius pasėlius ant dirvos paviršiaus turi išlaikyti iki kovo 1 d., taip pat neganyti gyvulių, neruošti pašaro, nešienauti ir nesmulkinti tarpinių pasėlių auginimo laikotarpiu, išskyrus tarpinių pasėlių augalų suvolavimą.
Pareiškėjai, kurie vykdo veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, turi nušienauti nenuganytos žolės likučius ir nušienautą žolę pašalinti iki kovo 1 d. Nušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti yra draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 sutartinio gyvulio (SG).
Taip pat ūkininkai, atlikę šlapynės sutvarkymo darbus, privalo informuoti NMA per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Jie, naudodamiesi mobiliąja programėle „NMA agro“, turi pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi deklaruotos ir sutvarkytos šlapynės vaizdas. Šis reikalavimas yra taikomas visiems pareiškėjams, deklaruojantiems pagal veiką „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ nuo 1 ha kodu 5PT-3.
Ūkininkai, kurie vykdo veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūralioje ir pusiau natūraliose pievose“, turėjo nušienauti likusį deklaruotą plotą  (50 proc.) ir žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. Jei žolei išvežti reikalinga technika negalėjo įvažiuoti į lauką dėl aukšto gruntinio vandens lygio, iki spalio 1 d. nušienautą žolę turėjo sukrauti į krūvas, žolė turi būti išvežta iš lauko iki kovo 1 d. Šio įsipareigojimo turi laikytis ir dalyvaujantys veikloje „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“.
Svarbu informuoti NMA apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes
Tais atvejais, kai vėlavimą atlikti įsipareigojimus lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės, susijusios su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, pareiškėjai turi informuoti NMA ir pateikti išimtinių aplinkybių patvirtinimo dokumentus, t. y. paaiškinimą ir informaciją pagrindžiančius dokumentus.
Tai galima padaryti per nemokamą „NMA agro“ programėlę, siunčiant pagrindimo dokumentus adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu.
Informaciją apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialioje programėlei skirtoje skiltyje www.nmaagro.lt.
Naudinga informacija

 

NMA informacija