2023 m. sausio 9 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

 1. Klausimas dėl apsaugos Birštono savivaldybės pastatui, Birštono sav., Birštono m., Jaunimo g. 2, suteikimo.

Papildoma informacija:

Gauta Kultūros paveldo centro išvada, pagal kurią nesiūloma suteikti apsaugos Birštono savivaldybės pastatui, Birštono sav., Birštono m., Jaunimo g. 2.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Taurei (u. k. 21022), Biržų rajono sav., Širvėnos sen., Geidžiūnų k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 21022) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Taurei (u. k. 21022), Biržų rajono sav., Širvėnos sen., Geidžiūnų k., nes ji perduota nuolatiniam saugojimui ir eksponavimui į Biržų krašto muziejų „Sėla“.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 9729), Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 9729) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Skulptūrai „Nukryžiuotasis“ (u. k. 9729), Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., nes ji perduota nuolatiniam saugojimui į Mažeikių muziejų.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Skulptūrai „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ (u. k. 9730), Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 9730) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Skulptūrai „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ (u. k. 9730), Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., nes ji perduota nuolatiniam saugojimui į Mažeikių muziejų.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Skulptūrai „Nekaltojo prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“ (u. k. 9731), Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 9731) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Skulptūrai „Nekaltojo prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“ (u. k. 9731), Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., nes ji perduota nuolatiniam saugojimui į Mažeikių muziejų.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Procesijų altorėliui su paveikslais „Nuodėmė ir atgaila“ ir „Atpirkimo medis“ (u. k. 7665), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 7665) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Procesijų altorėliui su paveikslais „Nuodėmė ir atgaila“ ir „Atpirkimo medis“ (u. k. 7665), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., nes jis perduotas nuolatiniam saugojimui į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Vyskupo palaiminimas“ (u. k. 9660), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 9660) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Paveikslui „Vyskupo palaiminimas“ (u. k. 9660), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., nes jis perduotas nuolatiniam saugojimui į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Paveikslui „Šv. Arkangelas Mykolas“ (u. k. 9661), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didžioji g., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 9661) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Paveikslui „Šv. Arkangelas Mykolas“ (u. k. 9661), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Didžioji g., nes jis perduotas nuolatiniam saugojimui į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kiaukų kaimo kopytėlės (u. k. 13868), Šilalės raj. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Kiaukų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 13868) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Kiaukų kaimo kopytėlės (u. k. 13868), Šilalės raj. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Kiaukų k., vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, patikslinti pavadinimą.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Naujojo Obelyno kaimo koplytėlės (u. k. 13871), Šilalės raj. sav., Upynos sen., Naujojo Obelyno k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 13871) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Naujojo Obelyno kaimo koplytėlės (13871), Šilalės r. sav., Upynos sen., Naujojo Obelyno k.,  vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, patikslinti pavadinimą.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Girdiškės kaimo kapinių koplytėlės (u. k. 13925), Šilalės raj. sav., Bijotų sen., Girdiškės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 13925) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Girdiškės kaimo kapinių koplytėlės (13925), Šilalės raj. sav.,  Bijotų sen., Girdiškės k., vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, patikslinti pavadinimą.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Girdiškės kaimo kapinių koplytstulpio (u. k. 13924), Šilalės raj. sav., Bijotų sen., Girdiškės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 13924) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Girdiškės kaimo kapinių koplytstulpio (13924), Šilalės raj. sav.,  Bijotų sen., Girdiškės k., vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, patikslinti pavadinimą.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Tūbinių II kaimo koplytėlės (u. k. 14945), Šilalės rajono sav., Šilalės kaimiškoji sen., Tūbinių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 14945) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos kto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Tūbinių II kaimo koplytėlės (14945), Šilalės rajono sav., Šilalės kaimiškoji sen., Tūbinių k., vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, patikslinti pavadinimą.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija