Gerovės konsultantai pasaulyje teikia žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas pakopinio gydymo kontekste, kai atlikus kliento būklės įvertinimą, lengvi sutrikimai ar problemos yra sprendžiamos žemesnės kvalifikacijos specialistų minimaliomis intervencijomis ir siūloma kreipti klientus į aukštesnio lygio specialistus tik būklei negerėjant arba jei jau pirminio įvertinimo metu aišku, kad sutrikimas yra rimtesnis, nei žemo intensyvumo paslaugų specialistas gali imtis spręsti. „Gerovės konsultantų modelis“ taikomas ir yra labai pasiteisinęs Anglijoje, Australijoje ir Norvegijoje, kurios per paskutiniuosius dešimt metų ypatingą dėmesį skyrė pakopinio gydymo ir inovatyvių programų, skirtų gydyti dažnus psichikos sutrikimus, vystymui ir įgyvendinimui.

Gerovės konsultantų modelio tikslas Lietuvoje – paskatinti suaugusius asmenis kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais, t. y. esant tik lengviems streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiams, ir teikti jiems įrodymais pagrįstas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas, paremtas kognityvine elgesio terapija. Paslaugos teikia gerovės konsultantai – specialiai paruošti ir apmokyti, nustatytos srities aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai.

Gerovės konsultantai yra apmokyti įvertinti kliento būklę ir jai negerėjant ar blogėjant turės nukreipti klientus į aukštesnį lygmenį, t. y. psichologo ar gydytojo konsultacijai. Šilalėje gerovės konsultantus galite rasti adresu Vytauto Didžiojo g. 17-117, Šilalė.

Registruotis galite telefonais – 8 616 37815; 8 649 67445.

Projektas Nr. LT03-1-SAM-K03-004 „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“, finansuojamas iš 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ periodo finansavimo lėšų.

Gerovės konsultantų Šilalėje informacija