Gruodžio 2 d. Šilalės rajono savivaldybės administracija surengė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (toliau – Strateginis planas) pristatymą. Strateginį planą pristatė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viceministras Egidijus Giedraitis.  Minėtą planą 2022 m. lapkričio 21 d. patvirtino Europos Komisija.

Šis Strateginis planas siekia tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą, ūkininkavimui, verslui patrauklų kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.

Kaip teigė pranešėjas, iš viso penkerių metų laikotarpiu 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta beveik 4 mlrd. Eur ES paramos ir apie 276,5 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų. Strateginis planas apima abu Bendrosios žemės ūkio politikos ramsčius:

–  I – apimantį tiesioginę paramą, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekoschemas), sektorines programas, kuriam skiriama 3,02 mlrd. Eur ES lėšų ir apie 2,8 mln. Eur nacionalinio finansavimo lėšų;

–  II – skirtą investicinėms, bendradarbiavimo, aplinkos apsaugos, klimato tikslų siekiančioms ir kitoms kaimo plėtros priemonėms, kurioms skiriama 977,5 mln. Eur ES lėšų ir 273,7 mln. Eur nacionalinio finansavimo lėšų.

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie kitas būsimas naujoves, geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės, ekologinio ūkininkavimo reikalavimus, galimybes, įsipareigojimus, aptarta kita rajono ūkininkams aktuali informacija.

Pristatyme dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, Seimo narys Jonas Gudauskas, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus  vedėja Virginija Bukauskienė ir skyriaus specialistai, rajono ūkininkai ir kiti suinteresuoti gyventojai.

Su planu kviečiame susipažinti ČIA.

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija