Jau tapo tradicija prieš didžiąsias žiemos šventes organizuoti Šilalės rajono savivaldybės padėkos dieną, kurios metu „Pagarbos lašais“ apdovanojami kraštui nusipelnę žmonės. Šiemet renginys vyko gruodžio 12-ąją. Jo metu apdovanoti septyni Šilalės rajono gyventojai.

Į šventinį renginį susirinko gausybė šilališkių bei miesto svečių, kurie pagerbė nusipelniusius kraštiečius ir klausėsi specialiai šiam vakarui parengto koncerto.

Padėkos vakaro dalyvius sveikino meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė ir Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila.

„Pagarbos lašai“ įteikti:

Oksanai Auškalnytei-Mockuvienei, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro operos solistei, už pasiekimus kultūros srityje, Šilalės krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje bei televiziniuose projektuose, giedojimą ir kūrinių atlikimą bažnyčiose, renginiuose, padėkos vakaruose.

Viktorui Tarvydui, dienos socialinės globos paslaugų gavėjui, už nepaisant negalios puikiai įvaldytą pynimo iš popieriaus meną, nupintus įvairius rajono gyventojus džiuginančius darbus, darbuotojos pagalba vestas pynimo iš popieriaus mokomąsias pamokas Laukuvos dienos centre ir Pajūrio mokiniams.

Rasai Griškienei, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo bibliotekininkei, Pajūrio miestelio bendruomenės valdybos narei, šio miestelio kultūros paveldo saugotojai ir puoselėtojai, už kūrybingą bibliotekinę veiklą, vietos bendruomenės telkimą, netradicinių renginių organizavimą, tradicinių amatų puoselėjimą, pagalbą Pajūrio „Bočių“ bendrijai ir prasmingus darbus gimtajam kraštui.

Astai Norbutienei, kaimų bendruomenės „Saulietekis“ pirmininkei, už iniciatyvumą, novatoriškas idėjas, bendruomenės subūrimą įvairioms bendroms veikloms, projektų rašymą ir dalyvavimą juose, pažintinių išvykų organizavimą, aktyvų dalyvavimą „Saulietekis“ mėgėjų teatro ir Kvėdarnos kultūros namų moterų ansamblio „Allegro“ veiklose.

Dalei Kudirkienei, už aktyvią bendruomeninę veiklą,  materialinę paramą Šilalės rajono Balsių kaimo bendruomenei, Šilų koplytėlės tvarkymą ir gyvenimiškus patarimus jaunimui.

Viktorijai Nikitinaitei, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų asmeninei asistentei, už didžiulį atsidavimą savo darbui, neįgaliųjų integraciją į visuomenę, pagalbą aprūpinant juos būtinais produktais, jų poilsio ir laisvalaikio organizavimą, neįgaliųjų grupės subūrimą.

Rasai Beržinienei, individualios priežiūros darbuotojai, už nuoširdų atsidavimą socialiniam darbui su neįgaliaisiais, visapusišką senelių sveikatos priežiūrą, už gebėjimą paguosti ir nuraminti senelius sunkiomis jų gyvenimo valandomis.

Renginio metu skambėjo atlikėjų Evelinos Sašenko, Liudo Mikalausko ir pučiamųjų orkestro „Brass Bravo“ muzikiniai kūriniai.

Daugiau renginio akimirkų rasite paspaudę čia. 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija