Gruodžio 29 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 59-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 tarybos narys (nedalyvavo Akvilė Gargasaitė, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Saulė Olendrienė ir Romualdas Titovas), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimti 5 sprendimai.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijai Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos:

  • Tenenių seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Laukuvos seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą.

Taryba nusprendė nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl sugedimo netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių, Šilalės kaimiškosios, Šilalės miesto, Kvėdarnos seniūnijų naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą pagal Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo sąrašą.

Nuspręsta perduoti Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas neįgaliesiems) vykdyti Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomą turtą pagal Perduodamo turto sąrašą (3 kompiuterius su programine įranga).

Kiti sprendimai

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija