Gruodžio 15 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 58-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Akvilė Gargasaitė ir Vida Žemeckienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimta 17 sprendimų.

Sprendimų pakeitimai ir netekę galios sprendimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams.

Posėdžio metu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ 1.2 papunktis ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinti netekusiais galios.

Sprendimai, susiję su turtu

Patvirtintas Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams sąrašas.

Nuspręsta perduoti Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungai 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas neįgaliesiems) vykdyti Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise valdomą turtą: automobilį „Nissan Qashqai“.

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijai Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos:

  • Šilalės kaimiškosios seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Kaltinėnų seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Palentinio seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Didkiemio seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą;
  • Upynos seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise perduodamo nekilnojamojo turto sąrašą.

Kiti sprendimai

 Sudaryta Šilalės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisija: –          Lineta Dargienė – Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (Komisijos pirmininkė);-          Dalė Briedienė – Aministracijos savivaldybės gydytoja;

-Reimunda Kibelienė – Administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja;

-Rasa Kuzminskaitė – Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

-Virginijus Kvederys – Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

-Artūras Mikalauskas – Administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;

-Danguolė Vėlavičiutė – Administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja.

Taryba leido Šilalės rajono savivaldybės administracijai pirkti  Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugą.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija