Atsiliepdami į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos kvietimą aplankyti savo miestuose ar rajonuose Vasario 16-osios Akto, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę, Seimo narių ir iškilių visuomenės veikėjų kapus ir taip pagerbti jų atminimą, spalio 31 dieną Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys prieš Mirusiųjų atminimo dieną aplankė savivaldai nusipelniusių Šilalės merės Zitos Lazdauskienės ir Šilalės mero Albino Ežerskio kapus.  Jų atminimą pagerbė padėdami gėlių ir uždegdami žvakes.

Taip pat pagerbtas Žuvusių už Tėvynės Laisvę tremtyje ir kalėjimuose 1941-1990 m. atminimas. Gėlės ir atminimo žvakės padėtos prie kapo, kuriame, kaip manoma, buvo palaidotas Šilalės šviesuolis Simonas Gaudėšius, kurio dėka  Šilalėje 1897 m. įkurta vaistinė, o 1921 metais atidaryta mokykla.

Šilalės rajono savivaldybės administracija