Siekdami įprasminti organų donorų atminimą, pagarbą ir padėką artimiesiems jau devintus metus iš eilės Lietuvos asociacija „Gyvastis“ inicijuoja žvakučių uždegimą visoje Lietuvoje. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Šilalės rajono savivaldybė, spalio 7 d. pagarbos ir atminties žvakutes uždegdama prie Savivaldybės pastato.

Organų donorystė – tai žmogaus savanoriškas ir neatlygintinas organų dovanojimas kitam žmogui. Tokį kilnų sprendimą žmogus gali priimti gyvas būdamas – dovanoti vieną inkstą ar dalį kepenų, pasirašyti sutikimą organų donorystei po savo mirties.

Visoje Europoje organų donorų trūksta, pacientų, kuriuos galėtų išgelbėti organo transplantacija, yra žymiai daugiau nei yra sutinkančių juos dovanoti. Todėl organų donorystės temai skiriamas didelis dėmesys, kad žmonės žinotų, kokia kilni, svarbi, prasminga ir reikalinga ji yra.

Kasmet Lietuvoje:

Miršta daugiau nei 40 000  žmonių.

Tik apie 50 žmonių kasmet tampa efektyviais organų donorais. Nors pagal kitų šalių statistiką, donorų galėtų būti dvigubai daugiau.

Apie 350–400 žmonių nustoja veikti kuris nors organas (inkstai, širdis, plaučiai ar kepenys).

Atliekama apie 200 organų ir audinių transplantacijų.

Transplantacijos laukia apie 400 sunkiai sergančių žmonių, tarp jų ir vaikų.

Apie 1450 žmonių gyvybei palaikyti kas antrą dieną po 4 val. atliekamos hemodializės procedūros. Šių procedūrų reikia, kai neveikia savi inkstai.

Neįtikėtini faktai apie donorystę

Vienas donoras gali pagelbėti net 7 žmonėms – išgelbėti gyvybę ar pagerinti gyvenimo kokybę.

Vyriausiam pasaulyje organų donorui buvo daugiau kaip 90 metų, vyriausias audinių donoras buvo 102 metų amžiaus.

Jauniausias donoras Lietuvoje buvo vos savaitės kūdikis.

Sutikimą organų donorystei gali išreikšti bet kuris veiksnus Lietuvos pilietis, sulaukęs 18 metų.

Pirmoji pasaulyje sėkminga inksto transplantacija atlikta 1954 m., Lietuvoje – 1970 m.

Jauniausias donoro organą gavęs žmogus – vos kelių mėnesių kūdikis.

Lietuvoje gyvena daugiau kaip 1000 žmonių su dovanotais donorų organais.

Jei dar nesate pareiškę savo sutikimo dėl donorystės, savo valią teisės aktų nustatyta tvarka galite išreikšti šiais būdais:

  • prisijungiant per interneto prieigą https://ntb.ltir, sistemai asmenį identifikavus, pasirenkant vieną iš siūlomų elektroninių asmens autentifikavimo priemonių;
  • kreipiantis į bet kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
  • Nacionaliniame transplantacijos biure prie Sveikatos apsaugos ministerijos, donorystę viešinančiose akcijose, kuriose dalyvauja arba kurias organizuoja Biuras;
  • kreipiantis į švietimo, farmacijos ir kitas įstaigas, kuriose patvirtintos pareigybės, reikalaujančios biomedicinos mokslų srities, medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimo (pvz., vaistinės, aukštosios mokyklos ir pan.).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Parengta pagal www.donoras.lt informaciją