Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, nuostatoms, įteisinta nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė priežiūra šeimoms, kuri įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. iki šios datos įstaigos, norinčios teikti šią paslaugą, jai turi gauti akreditaciją.

Socialinė priežiūra šeimoms – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

   Paslaugos gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai, vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai, asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

   Teikimo trukmė / dažnumas – socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – nuo 1 iki 7 kartų per savaitę, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę.

   Paslaugos sudėtis – individualios priežiūros darbuotojo pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių.

   Socialinės priežiūros šeimoms paslauga Šilalės rajono savivaldybėje turi būti pradėta teikti nuo 2023 m. sausio 1 d.

   Planuojantiems teikti socialinės priežiūros šeimoms paslaugas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, prašymai priimami nuo 2022 m. spalio 27 d. iki 2022 m. lapkričio 18 d.  Įstaigų prašymai ir Akreditavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai pateikiami Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjui (reimunda.kibeliene@silale.lt) vienu failu elektroniniu paštu arba pristatomi Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriui adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė.

Dėl detalesnės informacijos apie akreditavimo procedūrą galima kreiptis į Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Ramūnę Rumšienę: tel. 8-449 57367; 860552793, el. p. ramune.rumsiene@silale.lt.

   Dokumentai, reglamentuojantys akreditavimo procedūrą:

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. DĮV-103 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“;

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Turto ir socialinės paramos skyriaus informacija