Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. DĮV-754 „Dėl 2022–2023 m. šildymo sezono pradžios” nuo 2022 m. spalio 10 d. nustatyta šildymo sezono pradžia Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje. Su visu įsakymu susipažinti galite paspaudę čia.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila