Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo spalio 16 d. ūkininkams pradeda mokėti išmokų už deklaruotus plotus avansines išmokas. Tiesioginių išmokų avansas sudarys iki 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“ – 85 proc. skirtos paramos sumos.
2022 m. avansu ūkininkams, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti, bus išmokėtos tiesioginių išmokų avansinės išmokos, taip pat avansai pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
Nors Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avansines išmokas mokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., NMA daugumą avansinių išmokų planuoja išmokėti per pirmąsias dvi mokėjimo savaites.
Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų sąskaitos bus pradėtos pildyti likusia išmokų dalimi, taip pat bus pradėta mokėti parama pagal KPP priemones „Natura 2000“, atitinkamas priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas („Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir kitas veiklas) ir atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už baltyminius augalus.
Nors Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares likusią išmokų dalį mokėti nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., NMA daugumą galutinių išmokų planuoja pervesti per pirmąsias dvi mokėjimo savaites.
Informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir sumas NMA informaciniame portale
Pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti NMA informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2022 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai jau gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius.
Taip pat apie išmokų avanso mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.
Preliminarias išmokų sumas taip pat galima apskaičiuoti naudojantis atitinkama skaičiuokle čia.
Avansinių išmokų dydžiai
Kviečiame susipažinti su 2022 m. avansiniais išmokų dydžiais:
Paramos schema
2022 m.
Vienkartinės išmokos už plotus
52,50 Eur už ha
Žalinimo išmokos
42,50 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)
58,30 Eur už ha
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)
50,75 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus
44,70 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
8,80 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
107 Eur už ha
Susietoji parama už pienines karves
130 Eur už karvę
Susietoji parama už vaisius ir uogas
216,80 Eur už ha
Susietoji parama už daržoves, auginamas atvirajame grunte
171,20 Eur už ha
Avansiniai išmokų dydžiai pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“:
Paramos schema
2022 m.
Ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
52 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
36 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
29 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse
21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse
21 Eur už ha
Avansiniai išmokų dydžiai pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“:
Paramos schema
2022 m.
Už javus
183 Eur už ha
Už javus pašarams
194 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai
229 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį
49 Eur už ha
Už daugiametes žoles
147 Eur už ha
Už daržoves, bulves
441 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
409 Eur už ha
Už uogynus ir sodus
435 Eur už ha
Avansiniai išmokų dydžiai pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“:
Paramos schema
2022 m.
Už javus
200 Eur už ha
Už javus pašarams
205 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai
250 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį
49 Eur už ha
Už daugiametes žoles
151 Eur už ha
Už daržoves, bulves
441 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
433 Eur už ha
Už uogynus ir sodus
450 Eur už ha
NMA informacija