Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) specialistai deklaruotų žemės ūkio naudmenų stebėseną atliko naudodamiesi nauja Automatine laukų nuolatinio stebėjimo sistema (toliau  – ALNSIS). Ši sistema padėjo patikrinti auginamus pasėlius, pūdymo įdirbimo faktą, ar pievos nušienautos visuose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – KPP) priemones deklaruotuose ir kituose žemės ūkio paskirties žemės plotuose.
Šiais metais NMA pirmą kartą panaudojo ALNSIS tikrindama visus 2,9 mln. ha deklaruotus plotus. Remiantis gautais rezultatais tik 1 proc. deklaruotų plotų neatitinka reikalavimų. Visi plotai patikrinti nuotoliniu būdu, o į vietą buvo vykstama tik išskirtiniais atvejais, pvz., tikrinant galimus mulčiavimo atvejus. Taigi tokiu būdu buvo taupomos lėšos.
ALNSIS nauda yra akivaizdi: ūkininkai nevarginami ir negaišinami patikromis vietoje, aiškiai matomi imituojantys ūkininkavimą ūkininkai, jie yra identifikuojami, todėl ir išmokos pasieks tik tikruosius ūkininkus, o ūkininkų informavimas apie dar neįvykdytus įsipareigojimus yra puikus sankcijų prevencijos pavyzdys.
Susipažinti su pasėlių deklaravimo rezultatais ūkininkai gali prisijungę prie savo paskyros NMA informaciniame portale (toliau – Portalas), kur rodomi šienavimo, pasėlių rūšies ir juodojo pūdymo tvarkymo reikalavimų vykdymo rezultatai: žalia spalva deklaruotame lauke reikalavimai yra įvykdyti, geltona ir raudona spalvos rodo, jog reikalavimas yra stebimas arba neįvykdytas.
Ūkininkai turėtų vadovautis Portale pateikiamais nurodymais ir jei reikia, naudodamiesi „NMA agro“ programėle, atsiųsti nuotraukas, kuriose matytųsi reikalavimų pagal KPP bei kitas paramos priemones įvykdymo faktas. NMA specialistai taikyti sankcijų dėl raudona spalva pažymėtų laukų neskubės – papildomai patikrins palydovinius vaizdus, peržiūrės atsiųstas nuotraukas arba vyks į patikras vietoje. Taip tikriems ūkininkams suteikiama galimybė pasitaisyti, o imituojančius ūkininkavimą siekiama atgrasyti nuo kėsinimosi neteisėtai gauti paramą.
Naudinga informacija
Išsamią informaciją ir atsakymus į kilusius klausimus dėl Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos galite rasti DUK skiltyje.
Taip pat kviečiame susipažinti su ALNSIS pristatymo vaizdo įrašu.
Informaciją apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialioje programėlei skirtoje skiltyje www.nmaagro.lt.
NMA informacija