Socialinių paslaugų katalogą papildžius socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems paketu nuo 2023 metų socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai. Taip bus užtikrinama socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų kokybė, kaip ir kitų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų. Savivaldybė su akredituotais paslaugų teikėjais pasirašys 3 metų finansavimo sutartis ir vietoje konkursinio finansavimo bus užtikrintas akredituotas paslaugas teikiančių organizacijų finansinis tvarumas.

Pakeistuose teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos turės būti teikiamos neįgaliesiems pritaikytose patalpose:

  • įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
  • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
  • įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Jeigu organizacija tokių pritaikytų patalpų neturi, ji galės pasirašyti sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kur patalpos pritaikytos ir ten teikti paslaugas.

Taip pat keliami reikalavimai ir personalo išsilavinimui:

  • socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą  išsilavinimą;
  • individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 6dalyje nurodytus reikalavimus;
  • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

Planuojantiems teikti akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, prašymai priimami nuo 2022 m. rugsėjo 19 d. iki 2022 m. lapkričio 11 d. Įstaigų prašymai ir Akreditavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai pateikiami Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjui (reimunda.kibeliene@silale.lt) vienu failu elektroniniu paštu arba pristatomi Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriui adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė. Dėl detalesnės informacijos apie akreditavimo procedūrą galima kreiptis į Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Ramūnę Rumšienę: tel. 8-449 57367; 860552793, el. p. ramune.rumsiene@silale.lt.

Dokumentai, reglamentuojantys akreditavimo procedūrą:

Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Turto ir socialinės paramos skyrius