Objekto pavadinimas: „Saulės elektrinės adresu 9, Plunksnių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav. prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“  skirstomųjų elektros tinklų. Inv. Nr. E1D3248060“
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
9, Plunksnių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav., žemės sklypo kad. 8757/0004:64 Šiauduvos k.v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija:

Kitos paskirties inžinerinis statinys – Saulės elektrinė 9, Plunksnių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav.

Kiti inžineriniai statiniai – Saulės šviesos energijos elektrinė;

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita;Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Elinijos“, Taikos pr. 135D, LT-51133 Kaunas, PV. Tomas Stasiukaitis, el. p.: tomas.stasiukaitis@elinijos.lt, tel. +370 616 119 24.
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)
Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB, Sausio 13-osios g., Vilnius, tel. +370 5 2040300 .
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.
Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2022-10-14, UAB ,,ELINIJOS“, Kaunas, Taikos pr. 135D, tel. +370 676 21654, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2022-10-14 iki 8.00 val, el. p. tomas.stasiukaitis@elinijos.lt
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2022 m. spalio 14 d., 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu

https://teams.live.com/meet/9469356859395

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Priedas