Informuojame, kad UAB „Kvėdarsta“ 2022 metais vykdo kelio rekonstravimo projektą „K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., (Nr.Kv-16) rekonstravimo techninis darbo projektas“. Pirmuoju etapu rekonstruojamas kelio ruožas, kurio ilgis – 1 375 m, skaičiuojant nuo Liepų g. ir K. Jauniaus g. sankryžos (Grimzdų k.) link Kvėdarnos miestelio.

Anksčiau nurodytame projekte numatyta, kad bus kertami 19 vienetų saugotinų medžių, kurie auga kelio juostoje ir trukdo projekto vykdymo darbams.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija siekia, kad būtų išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs medžiai. Komisijos nariai, atsižvelgdami į pateiktą prašymą, papildomą medžiagą ir medžių būklės ekspertizę bei pakartotinai apžiūrėję želdinius, nusprendė pritarti projekte numatytų 19 saugotinų medžių (klevas – 7 vienetai, ąžuolas – 1 vienetas, beržas – 3 vienetai, uosis – 3 vienetai, eglė – 1 vienetas, gluosnis – 1 vienetas, skroblas – 2 vienetai), kirtimui tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę.

 

Šalinamų medžių sąrašas

Eil. nr. Rūšis Diametras, cm Piketas
1. Klevas 73 Pk 8+20
2. Klevas 67 Pk 11+15
3. Ąžuolas 135 Pk 11+00
4. Klevas 71 Pk 11+10
5. Beržas 55 Pk 10+50
6. Beržas 51 Pk 10+60
7. Klevas 71 Pk 13+35
8. Klevas 67 Pk 13+60
9. Klevas 62 Pk 19+60
10. Uosis 76 Pk 19+55
11. Klevas 68 Pk 13+45
12. Eglė 66 Pk 12+65
13. Paprastoji ieva 40 Pk 19+15
14. Uosis 70 Pk 19+20
15 Uosis 77 Pk 19+35
16. Beržas 56 Pk 19+50
17. Gluosnis 117 Pk 21+00
18. Skroblas 80 Pk 10+95
19. Skroblas 85 Pk 11+05

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius