Šilalės rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos Tauragės jaunimo užimtumo skyriumi, įgyvendina Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programą ir informuoja, kad darbdaviams, įdarbinusiems mokinį (-ius) (mokinys – jaunas žmogus, gyvenantis Šilalės rajone ir besimokantis pagal bendrojo ugdymo programą) vasaros atostogų metu (mokinių vasaros atostogos – mokiniams skiriamos atostogos, nuo einamųjų mokslo metų ugdymo proceso arba brandos egzaminų sesijos pabaigos iki rugpjūčio 31 d.), įgyja teisę į išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu, kompensavimą. Plačiau apie programą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e51ca5e2160c11eaad00dac7ebcb2435/asr

Darbdavių, pageidaujančių gauti kompensaciją, prašymai su lydimaisiais dokumentais bus priimami iki š. m. rugsėjo 15 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė), arba el. paštu info@silale.lt.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Linos Maslauskienės, jaunimo reikalų koordinatorės, 312 kab., tel. (8 449) 45348, el. p. lina.maslauskiene@silale.lt , mob. +370 62084081.

Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė