Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyrius vyriausiosios specialistės pareigas pradėjo eiti Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė.

1982 m. gimusi L. Pudžemytė-Gaidamavičienė, 2007 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo aplinkos inžinerijos krypties magistro laipsnį. Nuo 2006 m. VĮ „Registrų centre“ dirbo registratore, nuo 2010 m. inžiniere vienoje uždarojoje akcinėje bendrovėje, vėliau tais pačiais metais Konsultacijų centro konsultante VĮ „Registrų centre“ su nekilnojamojo turto registru, kadastro žemėlapiais ir pan.

Darbuotoja bus atsakinga už žemėtvarkos sprendimų įgyvendinimą ir veiklos planavimą žemėtvarkos srityje, rengs teisės aktų projektus bei kitus dokumentus. Žemėtvarkos srityje atliks funkcijas, susijusias su valstybinės ir privačios žemės sklypų formavimu ir pertvarkymu, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimu, žemės paėmimu visuomenės poreikiams, siekdama įteisinti žemės sklypus. Siekdama užtikrinti adresų tvarkymo sritį, suteiks adresus žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteiks pavadinimus gatvėms, savivaldybės teritorijoje esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams keis adresus ir pavadinimus ar juos panaikins Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atliks kitas funkcijas.

L. Pudžemytei-Gaidamavičienei linkime sėkmės naujose pareigose.

Šilalės rajono savivaldybės administracija