Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją, kad dėl šalyje susidariusių išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų ši leistų šalies ūkininkams nukrypti nuo ES reglamentuose nustatyto posėlio išlaikymo termino. Prašoma leisti ūkininkams posėlį išlaikyti trumpiau nei 8 savaites, siekiant laiku pasėti žiemkenčius ir pasiruošti kitų metų derliui.

Taip pat svarstoma galimybė taikyti išimtinę force majeure taisyklę, kai ūkininkai, dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių negalintys įgyvendinti posėliui (žalinimas) taikomų reikalavimų, būtų atleidžiami nuo šio reikalavimo įgyvendinimo ir jiems nebūtų taikomos jokios sankcijos.

Ministerija taip pat prašo papildomo išaiškinimo, ar šiuo atveju taikant force majeure išimties taisyklę, nebūtų pažeisti ES teisės aktai.

Žemės ūkio ministerija jau anksčiau priėmė sprendimą šiais metais pavėlinti posėlio sėjos terminą. Dėl itin lietingų orų ir vėliau nei įprastai vykstančios rugiapjūtės posėlio sėjos terminas atidedamas iki rugsėjo 1 d. Įprastai posėlį pasėti reikėdavo iki rugpjūčio 15 d.

Daugelis Lietuvos ūkininkų pagal numatytus žalinimo paramos schemos reikalavimus ir privalomu ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės išskyrimu pasirinkę posėlį, šiemet susidurs su iššūkiu jį išlaikyti dirvoje bent 8 savaites.

Dėl oro sąlygų javapjūtė Lietuvoje prasidėjo vėliau nei įprasta ir dėl smarkių liūčių išguldytų pasėlių ji užtruks ilgiau. Šių metų javapjūtė numatoma ne tik vėlyvesnė, bet ir  ilgesnė bei sudėtingesnė.

Žemdirbiai baiminasi, kad po pagrindinių kultūrų derliaus nuėmimo nespės įgyvendinti posėliui keliamų reikalavimų. Jei vėliau pasėtas posėlis būtų išlaikytas 8 savaites, kaip reikalauja taisyklės, tai ūkininkai nespėtų laikų pasėti žieminių javų.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija