Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Šilo g., Šilalės m., kad. Nr. 8760/7001:24 Šilalės m. k.v.; 8760/7001:20 Šilalės m. k.v. bei valstybinė žemė (žemės sklypas nesuformuotas);
  2. Nepriklausomybės g., Šilalė m., kad. Nr. 8760/7001:16 Šilalės m. k.v.
  3. Kapų g., Šilalė m., kad. Nr. 8760/0004:320 Šilalės m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

  1. Paskirtis: Kita; Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  2. Paskirtis: Kita; Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
  3. Paskirtis: Kita; Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vandentiekio tinklai [9.3.];

Nuotekų šalinimo tinklai [9.5.];

Elektros tinklai [9.6.].

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Atamis“. Projekto vadovas Gintas Stankus, el. paštas g.stankus@atamis.lt, tel. Nr. +370 5 272 8334.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė, tel. Nr. +370 449 76114, el. paštas info@silale.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, tel. Nr. 8 5 2728334. Darbo dienomis (susitarus iš anksto) nuo 9.00-16.00 val. (pietūs 11.30-12.30 val.) bei Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.silale.lt/.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-09-02

Pašto adresas korespondencijai: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius arba elektroniniu paštu: g.stankus@atamis.lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams aptarti vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. rugsėjo mėn. 2 d. nuo 15.00 iki 16.00 val. Transliacijos nuoroda https://us06web.zoom.us/j/82213906855?pwd=dVpOb1dFck03R1h1Vm9wUExaTXh1UT09

Meeting ID: 822 1390 6855

Slaptažodis 897078.

Aiškinamasis raštas

Topografinis planas