Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiemet švenčia savo gyvavimo 85-erių metų jubiliejų. Su šia gražia sukaktimi bibliotekos darbuotojus šiandien, rugpjūčio 8 d., pasveikino Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys. Vadovai dėkojo už gyventojams puikiai teikiamas paslaugas, organizuojamus užsiėmimus, renginius, linkėjo žingeidžių skaitytojų, drąsių sumanymų ir energijos jiems įgyvendinti, apžiūrėjo bibliotekos parengtą parodą „Jie kūrė mūsų biblioteką“.

Šilalės biblioteka įkurta 1937 m. Pirmuoju vadovu buvo paskirtas mokyklos vedėjas Albinas Monstvila. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941 m. biblioteka sudegė su joje buvusiomis knygomis, išliko tik tos knygos, kurios buvo pas skaitytojus. 1950 m. biblioteka tapo rajonine. 1956–1965 m. bibliotekai pradėjo vadovauti Agota Andrijauskaitė-Juškienė, kuri buvo pirmoji specialistė – bibliotekininkė. 1961–1965 m. bibliotekos vadovo pareigas užėmė Juzefa Zonytė. 1965–1977 m. bibliotekai vadovavo Ona Budrienė. Tais pačiais metais rajono biblioteka buvo reorganizuota į centrinę biblioteką su 32 filialais kaimo vietovėse. 1992 m. vėl reorganizuota biblioteka tapo Miesto biblioteka. 2009 m. startavus projektui „Bibliotekos pažangai“, Viešoji biblioteka ir jos filialai buvo kompiuterizuoti, projekto dėka pasikeitė ir efektyvesnėmis tapo bibliotekos teikiamos paslaugos. Nuo 2010 m. gruodžio mėn. bibliotekai vadovauja Astutė Noreikienė.

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Veiklos administravimo skyrius
Parengta pagal Šilalės viešosios bibliotekos informaciją