PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: Šilalės rajono savivaldybės administracija (kodas 188773720). Adresas, telefonas, el. p.: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, tel. ((8 449) 76 115, 76 122 el. p. administratorius@silale.lt

Interneto svetainės adresas: www.silale.lt

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo pavadinimas: gyvenamosios patalpos.

Pirkimo apibūdinimas: Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka dviejų kambarių butą-socialinį būstą Šilalės mieste.

Pirkimo paskirtis: Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti.

PIRKIMO PROCEDŪROS

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Vertinimo kriterijai (eilės tvarka pagal svarbą):

  1. Suderėta mažiausia kaina už 1 kv. metrą.
  2. bendra būsto būklė.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Kandidatai dokumentus, susijusius su nekilnojamųjų daiktų pirkimu, gali gauti Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete, tel. (8 449) 76129, (8 449) 76132 ir rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://silale.lt/ skiltyje „Naujienos“.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. 10.00 val.

Su pasiūlymu kandidatas pateikia: nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, užpildytą siūlomo parduoti gyvenamojo namo techninės būklės aprašymo formą, kadastro duomenų bylos kopiją, notarinį įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus daikto pirkimo dokumentus ir derėtis dėl pardavimo kainos ir sąlygų, jei dokumentus teikia ne pats nekilnojamojo turto savininkas, buto energinio naudingumo sertifikato kopiją, santuokos nutraukimo liudijimo kopiją, jei sutuoktiniai išsituokę, mirties liudijimo kopiją, jei sutuoktinis miręs, esant nepilnamečių vaikų, teismo leidimą, bendraturčių sprendimą (sutikimą).

Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje nurodytas lapų skaičius, patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Pasiūlymų pateikimas: Kandidatai užklijuotus vokus su pasiūlymais bei kitais dokumentais su užrašu „Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo komisijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė“, pateikia pats (per kurjerį) arba siunčia paštu iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. 10.00 val., adresu Šilalės rajono savivaldybės administracija, 208 kab., J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė.

Dokumentų kalba: dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Pasiūlymo forma

 

 

 

Šilalės rajono savivaldybės Socialinio būsto pirkimo
komisijos pirmininkas  Virginijus Kvederys