Dalis ūkininkų, dalyvaujančių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, šienavimo darbus turi užbaigti iki rugsėjo pabaigos.
Rugsėjo 30 d. – tai terminas, aktualus ūkininkams, dalyvaujantiems veiklose „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemės“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ bei „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“.
Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje
Vykdydami veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, pareiškėjai pasirinktinai galėjo prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ arba „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.
Pasirinkę vykdyti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ pareiškėjai privalėjo pusę ploto nupjauti birželio 1–30 d., o likusį plotą nupjauti jie turi rugsėjo 1–30 d. ir nupjautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti draudžiama.
Pareiškėjai, vykdantys įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti galėjo pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o visą nupjautą žolę iš lauko turi išvežti iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti draudžiama.
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje
Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, pradėti šienauti galėjo ne anksčiau kaip liepos 1 d. Pabaigti šienavimo darbus jie privalo pabaigti ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti draudžiama.
Ūkininkai, vykdantys minėtą veiklą, ganyti gyvulius gali nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. Laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti galima ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 sutartinis gyvulys (SG) hektarui ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG hektarui deklaruoto pagal veiklą ploto.
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
Pareiškėjai, vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, galėjo pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą:
  • melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
  • pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 m pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.;
  • išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.;
  • išvežti nušienautą (nesusmulkintą arba susmulkintą) žolę.
Jei pasirinktas būdas, kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito:
  • melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);
  • nušienautą žolę susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., nesmulkintą žolę išvežti;
  • pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 m pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas
Pareiškėjai, vykdydami įsipareigojimus pagal veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antrą kartą pjauti žolę gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., o šienauti baigti ir žolę išvežti iki rugsėjo 30 d.
Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG hektarui, o nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.
Naudinga informacija

 

NMA informacija