Rugpjūčio 2 d. Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) vyko Savivaldybės valdomų bendrovių šių metų pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų ir veiklos rodiklių aptarimas. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, jo pavaduotojas Virginijus Kvederys, mero patarėjas Tadas Bartkus, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė ir vyresnioji specialistė Aušra Liaudaitytė, uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės autobusų parkas“, „Šilalės šilumos tinklai“, „Gedmina“, „Šilalės vandenys“ ir Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai.

Pasitarimo metu bendrovių atstovai pateikė šių metų pirmojo pusmečio rodiklius, duomenis ir paaiškinimus, kokios priežastys nulėmė pajamų ir išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pristatė kitą aktualią informaciją.

Iki šių metų birželio 30 d. UAB „Šilalės vandenys“ pajamos siekė 644 tūkst. Eur, pernai tuo pačiu metu bendrovės pajamos buvo 110 tūkst. Eur mažesnės ir siekė 534 tūkst. Eur. Per šių metų pirmąjį pusmetį 133 tūkst. eurų išaugo ir bendrovės išlaidos, pernai siekusios 542 tūkst. eurų, šiemet pirmąjį pusmetį jos siekė 675 tūkst. Eur. Nuostolingą (31 tūkst. Eur nuostolis) veiklą lėmė elektros kainos pakilimas, šiek tiek padidėjusios sąnaudos darbui apmokėti, pabrangę vandens apskaitos prietaisai, medžiagos ir kitos išlaidos. Siekiant sumažinti išlaidas elektros energijai, aptarta galimybė ateityje bendrovei įsirengti saulės elektrinę, trumpai pristatyti įgyvendinami darbai ir projektai.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“  pajamos, palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, išaugo 163 tūkst. Eur. Pernai minėtu laikotarpiu jos siekė 729 tūkst. Eur, šiemet – 893 tūkst. Eur. Vis tik gerokai išaugo bendrovės išlaidos. 2021 m. pirmąjį pusmetį jos siekė 667 tūkst. Eur, kai tuo tarpu šiemet tuo pačiu laiku – 928 tūkst. Eur. Pirmojo pusmečio bendrovės nuostolis siekė 35 tūkst. Eur. Bene daugiausiai įtakos išlaidoms turėjo padidėjusios išlaidos kurui ir šiluminei energijai. Vis tik reikia pasidžiaugti, jog, pasak bendrovės direktoriaus, pagal realizuojamą šilumos kiekį Šilalės šilumos tinklai yra priskirti ketvirtai šilumos tiekimo įmonių grupei ir šioje kategorijoje Šilalė pagal kainos žemumą yra pirmaujanti, o tarp visų šilumos tiekimo įmonių yra penkta.

Lyginti UAB „Šilalės autobusų parkas“ rodiklius su praėjusių metų pirmojo pusmečio būtų sunku, kadangi pernai bendrovei teko susidurti su pandemijos iššūkiais. Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius bendrovės pajamos siekė 377 tūkst. Eur, ne ką mažesnės ir išlaidos, siekusios 358 tūkst. Eur. Daugiausiai išlaidos padidėjo dėl kuro kainų, sąnaudų darbui apmokėti, elektros energijos, pakilusių detalių kainų ir kitų išmokų. Nepaisant išaugusių išlaidų, šį pusmetį bendrovė baigė pelningai (18 tūkst. Eur pelnas).

Lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu tiek pajamos, tiek išlaidos išaugo UAB „Gedmina“. Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius bendrovės pajamos siekė 141 tūkst. Eur, 12 tūkst. Eur daugiau ne pernai tuo pačiu metu. Bendrovės išlaidos šį pusmetį siekė 129 tūkst. Eur, tai 25 tūkst. Eur daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Nepaisant padidėjusių išlaidų, bendrovė šį pusmetį baigė pelningai (12 tūkst. Eur).

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai pateikė Šilalės rajono savivaldybės rinkliavos už komunalines atliekas duomenis. Pirmąjį šių metų pusmetį surinktas komunalinių atliekų kiekis buvo 2 186 tonos, pernai tuo pat metu – 2199 tonos. Palyginti ir praėjusių ir šių metų pirmojo pusmečio duomenys dėl apvažiavimo būdu surinktų bioskaidžių ir stambiagabaritinių atliekų kiekio. Pernai bioskaidžių atliekų kiekis buvo 161 tona, šiemet – 154 tonos, stambiagabaričių atliekų praėjusių metų pirmąjį pusmetį surinkta 148 tonos, o šiemet per tą patį laikotarpį net 138 tonomis mažiau (10 tonų). Taip pat kalbėta apie rinkliavos mokėtojų skolą, Savivaldybės atsiskaitymus, pateikti kiti duomenys.

Pasitarimo metu kartu su bendrovių atstovais taip pat aptartos planuojamos veiklos gerinimo ir tobulinimo perspektyvos, kiti aktualūs klausimai.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Veiklos administravimo skyrius