Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, šienavimo darbus turi užbaigti iki rugsėjo 30 d.

Dalyvaujantieji „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ programoje galėjo pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą: šlaitą ir 1 m apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti rugsėjo 30 d.); pašalinti krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.; išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d. Galima pasirinkti būdą, kai nušienauta žolė susmulkinama bei paskleidžiama ant griovio šlaito (pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti rugsėjo 30 d.).

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius