ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA ( savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449  742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.;  www.gaudesius.lt ,  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– 1 etatas. Darbo užmokestis nuo 1346,64 iki 1891,45 Eur su mokesčiais (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo).

  1. Reikalavimai:

1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacija;

1.2. kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais bei tėvais;

1.3. gebėjimas naudotis IKT (programomis Microsoft Word, Excel, Power Point ir pan.);

1.4. gebėjimas įvertinti socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius.

  1. Pretendentas privalo pateikti:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);

2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą,socialinio pedagogo kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

2.3. gyvenimo aprašymą (CV);

2.4. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;

2.5.  atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.

 

  1. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt . Dokumentų orginalai pateikiami  atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Prašymo forma

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas