Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, laikinosios apsaugos laikotarpiu turi teisę kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) dėl jiems jų kilmės valstybėje nustatytos negalios prilyginimo mūsų šalies teisės aktuose reglamentuojamam neįgalumui. Ši teisės aktų nuostata įsigalioja nuo 2022 m. rugpjūčio.

Ukrainiečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, o Ukrainoje nustatyta neįgalumo grupė, remiantis Ukrainos teisės aktais vadinama invalidumo grupe, bus prilyginama neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių lygiui tokiu principu:

Asmenims iki 18 metų:
I neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama sunkiam neįgalumo lygiui
II neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama vidutiniam neįgalumo lygiui
III neįgalumo (invalidumo)  grupė prilyginama lengvam neįgalumo lygiui

Asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos:
I neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama 20 proc. darbingumo lygiui
II neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama 35 proc. darbingumo lygiui
III neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama 45 proc. darbingumo lygiui

Asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių:
I neįgalumo (invalidumo) grupė prilyginama didelių specialiųjų poreikių lygiui
II ir III neįgalumo (invalidumo) grupės prilyginamos vidutinių specialiųjų poreikių lygiui

Neįgalumo prilyginimas arba nustatymas

1. Jeigu ukrainietis TURI dokumentą apie jo šalyje jam nustatytą neįgalumo (invalidumo) grupę, jam Ukrainoje nustatyta neįgalumo (invalidumo) grupė gali būti prilyginama neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių lygiui Lietuvoje. Žmogus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai (NDNT) turi pateikti Ukrainos konsulinės įstaigos Lietuvoje išduotą pažymą apie jam nustatytą neįgalumo (invalidumo) grupę.

2. Arba gali kreiptis į NDNT bendra tvarka dėl neįgalumo lygio, darbingumo ir specialiųjų poreikių nustatymo vadovaujantis Lietuvos teisės aktais. Šiuo atveju nesvarbu, ar ukrainietis turi Ukrainoje nustatytą neįgalumo (invalidumo) grupę, tačiau SVARBU TURĖTI šeimos gydytojo siuntimą dėl negalios nustatymo.

SVARBU. Jei laikinąją apsaugą Lietuvoje turinčiam ukrainiečiui yra nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, o jis ar jo atstovas kreipiasi į NDNT ir pateikia prašymą dėl negalios prilyginimo, – negalios prilyginimas neatliekamas.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija