Didžiuosiuose atlaiduose Žemaičių Kalvarijoje liepos 7-oji – Šilalės dekanato diena. Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjas Tadas Bartkus dalyvavo atlaiduose ir ėjo Žemaičių Kalvarijos Kančios kelią.  Ši diena ir kunigų, pašvęstojo gyvenimo, diakonų, seminaristų ir patarnautojų diena. Buvo meldžiamasi už Bažnyčioje tarnaujančiuosius bei naujus dvasinius pašaukimus. Su visais meldėsi ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Saulius Katkus, Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas Virgilijus Pocius, Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Narsutis Petrikas. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Eugenijus Bartulis,  giedojo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos choras.

Mero patarėja Asta Gestautienė