Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios inžinierės pareigas pradėjo eiti Aida Budrikienė, kuri tarnybinio kaitumo būdu perkelta iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigų.

Darbuotoja bus atsakinga už Savivaldybės infrastruktūros plėtros administravimą, savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumo ir atitikties patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams priežiūrą ir kontrolę, tvarkys suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis, priims sprendimus dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo, atliks kitas funkcijas.

A. Budrikienei  linkime sėkmės naujose pareigose.

Šilalės rajono savivaldybės administracija