Liepos 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas.
KPP paraiškų rinkimo grafikas papildytas kvietimu teikti paraiškas pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti paramą, – šios paraiškos bus renkamos nuo rugpjūčio 29 d. iki spalio 7 d.
Taip pat papildomai dar kartą bus renkamos paraiškos pagal priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį Parengiamoji parama“ – jas vietos veiklos grupės bus kviečiamos teikti jau nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 16 d.
Su žemės ūkio ministro įsakymu, kuriuo pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas, galima susipažinti čia.
NMA informacija